Bio

dr inż. Tomasz Wiktorski, ur. 1979

Wykształcenie:

2003-2008 – Doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2000-2005-Inżynier informatyki, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

1998-2003- Magister inżynier technologii drewna, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

2017-2018-  Polski Fundusz Rozwoju. Kierownik programu Flagowego Polskie Meble powołany decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego. Realizował zadania pod merytorycznym nadzorem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Był odpowiedzialny za sformułowanie celów, wyznaczenie strategii, kamieni milowych i kluczowych wskaźników osobowych w środowisku wielu interesariuszy uwzględniających ministerstwa, agencje, biznes od liderów branży po startupy. Zainicjował i zrealizował 6 projektów. Utrzymywał szerokie kontakty z krajowymi zagranicznymi firmami: BRW, Forte, Nowy Styl, Szynaka, IKEA, Agata, Conforama, etc. Współpracował z zarządami spółek Grupy PFR oraz kierownictwem ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii, Inwestycji i Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i innymi.

2009-nadal: własna działalność gospodarcza B+R Studio Tomasz Wiktorski. Zakres obowiązków: tworzenie nowych produktów i usług dla przedsiębiorców, opracowanie strategii, planów działania, rekrutacja pracowników, działania operacyjne, dywersyfikacja ryzyka. Obszary działania: doradztwo i analizy rynku meblarskiego, zakład produkcji drzewnej, apteka. Sukces rozwinięcie przedsiębiorstwa od zera do obrotów 2 mln zł w 2017 r.; opracowanie i wdrożenie usług dla branży drzewnej i meblarskiej, wypromowanie od 2010 branży meblarskiej jako tematu medialnego (kampania Dumni z polskich mebli). Autorstwo raportu Polskie Meble Outlook i szeregu badań oraz raportów branżowych. W okresie pracy na rzecz PFR działalność została ograniczona z uwagi na konieczność zapewnienia braku konfliktu interesów.

2012-2016 – MD Connect sp. z o.o. (Dobroteka, grupa KLER) – dyrektor badań i rozwoju. Obowiązki koordynacja działań badawczych w Laboratorium Apartament Przyszłości, nawiązywanie kontaktów z instytucjami samorządowymi, NGO, uczelniami, firmami, upowszechnianie wyników badań. Współautor koncepcji 10xDobroteka. Sukces: opracowanie koncepcji preferencji estetycznych klientów branży meblarskiej bazujących na „komunikacji z przedmiotami”. Pozyskanie partnerów na realizację przedsięwzięcia Laboratorium Apartament  Przyszłości (wkład partnerów 600 tyś zł.) i środków na projekty badawcze w wysokości 400 tys. zł, projekty inwestycyjne w infrastrukturę B+R na ponad 600 tys. zł.

2003-2016  – Ogólnopolska Izba Gospodarcza –asystent ds. analiz rynkowych, następnie ekspert ds. analiz rynkowych. Obowiązki: opracowywanie danych na temat produkcji, eksportu i importu mebli; opracowywanie materiałów do analiz strategicznych; koordynacja projektów promocyjnych i badawczo-wdrożeniowych finansowanych z funduszy UE; kontakt z firmami meblarskimi; wystąpienia na seminariach i konferencjach. Sukces: wykonanie opracowań statystycznych eksponujących drugi na świecie potencjał eksportowy polskiego meblarstwa w kategoriach wolumenu eksportu.

2003-2008 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; asystent-doktorant, współautor i zastępca kierownika projektów finansowanych z funduszy UE. Obowiązki: działalność naukowo-dydaktyczna (około 1000h), opracowanie koncepcji projektów (szkolenia i transfer wiedzy), koordynacja 40 osobowego zespołu wykonującego, przygotowanie strategii rekrutacji oraz promocji, nadzór nad rozliczeniem. Sukces: pozyskanie 1,7 mln zł w okresie 2006-2008. Praca doktorska wyróżniona nagrodą JM Rektora SGGW.

Wybrane doświadczenia dodatkowe:

 • 2018 – Organizator misji gospodarczych dystrybutorów z ZEA do Polski
 • 2018 – wyjazd studialny na targi wyposażenia wnętrz Index, Dubai, ZEA
 • 2012, 2014, 2016, 2017, 2018  – Doroczne wizyty na targach IMM, Kolonia, Niemcy
 • 2013, 2015, 2017, 2018 – Doroczne wizyty na targach iSaloni, Mediolan, Włochy
 • 2017 – Organizator misji gospodarczej na  Astana Expo 2017, Astana, Kazahstan
 • 2015 – Członek grupy roboczej nr 4 ds. Przemysłu Rolno-Spożywczego i Leśno Drzewnego, Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Współautor zakresu KIS.
 • 2015 – Opracowanie dla OIGPM materiałów konsultacyjnych do dokumentu „Priorytety Polityki Przemysłowej 2015-2020+”
 • 2015 – Opracowanie dla OIGPM wniosku o objęcie branży meblarskiej programem promocji branżowej.
 • 2014 – 2015 – Reprezentacja KLER S.A. i MD Connect sp. z o.o. w konsorcjum powołanym do przygotowania wniosku o utworzenie sektorowego programu badawczego WoodINN.
 • 2013 – 2014 –  Konsultant Urzędu Miasta Radomska w zakresie programu „Radomsko Mebluje”.
 • 2012 – Opracowanie katalogu promocyjnego branży meblarskiej w Branżowy Program Promocji Meble realizowanego przez konsorcjum MTP i OIGPM.
 • 2009 – Udział w panelu ekspertów w projekcie Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku. Instytut Technologii Drewna. Poznań
 • 2007 – udział w misji gospodarczej do Chin – Shenzhen, Dongguan, Guangzhou.

Wybrane publikacje

 • Wiktorski T., Czyrnia M. 2017. Furniture production in Poland in the light of global trends. 23rd International Wood Machining Seminar. Warsaw
 • Wiktorski T. Respondek T. 2016. Innowacyjność w przemyśle meblarskim. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej  INNOWACJE W POLSKIM SEKTORZE LEŚNO-DRZEWNYM – mocne i słabe strony. Instytut Technologii Drewna. Ministerstwo Rozwoju. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Warszawa
 • Wiktorski T. Stasiak-Betlejewska R. Domljan D. 2016. Creating Product Value in the Furniture Industry with Innovative Research Methods applying. 27th International Conference on Wood Modification and Technology 2016 IMPLEMENTATION OF WOOD SCIENCE IN WOODWORKING SECTOR. Tematyka: Metody budowania wartości produktu  i wpływ czynników zewnętrznych na postrzeganie wartości mebli.
 • Szewczuk Stępień M. Wiktorski T. 2016. Aktywność innowacyjna sektora MSP – stan i wyzwania. Studium przypadku branży meblarskiej. Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Tematyka: bariery we wdrażaniu innowacji.
 • Wiktorski T. Dorozińska M. 2016. Polskie Meble Outlook 2016. Tematyka: Roczny raport o stanie przemysłu meblarskiego. Seria analiz realizowana od  2009 roku. Mała poligrafia OIGPM. Warszawa
 • Wiktorski T. Adamowicz M. 2014. Raport Specjalny. Meble – Polska Specjalizacja Inteligentna. W. Kooperacja świata nauki i biznesu. Studium sektora meblarskiego w województwie opolskim. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Opole. Tematyka: analiza polityki przemysłowej w zakresie rozwoju przemysłu meblarskiego, miejsc pracy i innowacyjności.
 • Wiktorski T. 2011. Marka warta miliardy. Kwartalnik 2+3D. Numer 3/2011.

W latach 2011-2017 roku stały felietonista wydawnictwa Biznes Meble.pl – Miesięcznik Biznes Meble.pl

Prowadzi blog www.wiktorski.expert

Cytowany wielokrotnie między innymi przez: magazyny branżowe w kraju i za granicą, Rzeczpospolita, Parkiet, Dziennik Gazeta Prawna, Financial Times, Forbes, TVN, Polsat, Polskie Radio i innych.

Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach:

 • Wiktorski T. 2011. Wyniki branży meblarskiej. Podczas konferencji Scenariusze rozwoju polskiej branży meblowej. Rola wzornictwa. Promocji. Budowania Wizerunku. Domar. 9.06.2011. Wrocław.
 • Wiktorski T. 2012. Komu są potrzebne badania rynku mebli?. Konferencja Postaw na dizajn. Marketing  w branży wyposażenia wnętrz. DOMAR. Wrocław 31.05.2012
 • Wiktorski T. 2013. Przyszłość handlu meblami w Polsce. Wykład wprowadzający i prowadzenie panelu dyskusyjnego. MTM Ostróda. 03.09.2013
 • Wiktorski T. 2014. NAJNOWSZE TRENDY W SEKTORZE MEBLARSKIM W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM. Uniwersytet Rolniczy w Olsztynie. 18.09.2014
 • Wiktorski T. 2015. Co można zyskać inwestując w projektowanie mebli? Podczas XL Sympozjum GAP. Ekonomiczne wartości designu. Szczyrk. 16.01.2015
 • Respondek. T. Dorozińska M. (B+R Studio Analizy rynku Meblarskiego) 2015. Prognoza eksportu mebli 2015 – szansa dla polskich producentów. Popyt na towary z Polski w krajach UE. Szkolenie na zlecenie PwC dla beneficjentów projektu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
 • Wiktorski T. Strużyńska E. 2015. Praktyczne aspekty eksportu mebli do Wielkiej Brytanii. Seminarium Bank Zachodni BZWBK. 24.06.2015. Poznań oraz 5.11.2015 Syców.
 • Wiktorski T. Respondek T. 2015. MEBLOWANIE ŚWIATA –  perspektywy polskiej branży meblarskiej w praktyce. Prowadzenie konferencji branżowej dla pracowników mBanku. 24.11.2015 Warszawa.
 • Wiktorski T. 2016. Meble. Polaków zwyczaje zakupowe. Łódź Design Festiwal. 23.10.2016
 • Wiktorski T. 2016. Udział w charakterze panelisty w I Opolskim Forum: ,,Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”. 21.04.2016 Opole.
 • Wiktorski T. Respondek R. Domański P. Bączkiewicz D. 2016. Perspektywiczne kierunki eksportu mebli tapicerowanych oraz problem niskiej marży handlu meblami. Prowadzenie czterodniowej konferencji dla firm przemysły meblarskiego. Sunkel Śruby. Brójce Lubuskie 26-29.04.2016.
 • Wiktorski T. Respondek T. 2016. Innowacyjność w przemyśle meblarskim. Podczas technicznej  INNOWACJE W POLSKIM SEKTORZE LEŚNO-DRZEWNYM – mocne i słabe strony. 12.05.2016.
 • Wiktorski T. 2017. Program Flagowy Polskie meble. Podczas konferencji Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji. 12.04.2017 Olsztyn.
 • Wiktorski T. 2018. Oferta inwestycyjna PFR odpowiedzią na globalną konkurencję. Podczas III Kongres Meblarski. 12.09.2018. Poznań

Umiejętności:

Język angielski – komunikatywny w mowie i piśmie.

Metodyka pracy projektowej.

Prawo jazdy kategorii B.

Płynna obsługa komputera.

Zdolności organizacyjne i komunikacji interpersonalnej.

Zainteresowania:

funkcjonowanie ludzkiego mózgu, różnice kulturowe, koncepcje zarządzania.